Tác giả Phan Tuấn Dũng

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Plaza tháng 5 năm 2022 hiện đang được xây dựng đến đâu? Dự án đã thi công trở lại chưa? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được...  

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Garden tháng 5 năm 2022 hiện đang được xây dựng đến đâu? Chủ đầu tư Bcons đã được phép thi công trở lại chưa? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng...  

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Bee tháng 5 năm 2022 hiện đang được xây dựng đến đâu? Dự án khi nào sẽ được cắt nóc? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được...  

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala hiện đang được xây dựng đến đâu? Có đảm bảo nhu cầu của khách hàng hay không? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được Keen Land...  

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Garden tháng 2 năm 2022 hiện đang được xây dựng đến đâu? Chủ đầu tư Bcons đã được phép thi công trở lại chưa? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng...  

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Plaza tháng 2 năm 2022 hiện đang được xây dựng đến đâu? Dự án đã thi công trở lại chưa? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được...  

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Garden tháng 1 năm 2022 hiện đang được xây dựng đến đâu? Chủ đầu tư Bcons đã được phép thi công trở lại chưa? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng...  

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Plaza tháng 1 năm 2022 hiện đang được xây dựng đến đâu? Dự án đã thi công trở lại chưa? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được...  

Tiến độ xây dựng Bcons Green View tháng 12 năm 2021 cập nhập trực tiếp từ chủ đầu tư Công ty xây dựng Bcons. Chủ đầu tư đang hoàn thiện bếp, tiện ích nội khu để bàn giao khách hàng...  

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Garden tháng 12 năm 2021 hiện đang được xây dựng đến đâu? Chủ đầu tư Bcons đã được phép thi công trở lại chưa? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng...  

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Plaza tháng 12 năm 2021 hiện đang được xây dựng đến đâu? Dự án đã thi công trở lại chưa? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được...  

Đội ngũ Keen Land thân gửi đến quý khách hàng hình ảnh Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza Bình Dương tháng 11/2021 Tháp A, B đã đổ xong sàn tầng 8 chuẩn bị lên tầng 9...