Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 02 Năm 2023

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala hiện đang được xây dựng đến đâu? Có đảm bảo nhu cầu của khách hàng hay không? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng sẽ được Keen Land cập nhật thường xuyên và liên tục tại danh mục Tiến độ Bcons Sala. Cùng đội ngũ Keen Land tìm hiểu tiến độ dự án căn hộ Bcons Sala tháng 02 năm 2023 đang ở giai đoạn nào nhé!

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CHUNG CƯ BCONS SALA ĐÔNG TÂN THÁNG 02 NĂM 2023

Tháng 02/2023 chung cư Bcons Đông Tân đang được đội ngũ thi công Bcons tô sơn phía bên ngoài và xây dựng trét tường bên trong. Dự kiến bàn giao nhà tháng 09/2023.

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA ĐÔNG TÂN THÁNG 01 NĂM 2023

Tháng 1/2023 dự án Bcons Sala đã cất nóc. Bắt đầu chuyển qua giai đoạn hoàn thiện phần thô.

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 12 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 12 năm 2022: Dự án căn hộ Bcons Sala đã hoàn thành cất nóc, hiện tại đã xây dựng hoàn thiện đến tầng 26, dự án vẫn đang vượt tiến độ xây dựng đề ra ban đầu.

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA CUỐI THÁNG 12 NĂM 2022 

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 11 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 11 năm 2022: Dự án căn hộ Bcons Sala đã hoàn thành cất nóc, hiện tại đã xây dựng hoàn thiện đến tầng 24, dự án vẫn đang vượt tiến độ xây dựng đề ra ban đầu.

VIDEO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA CUỐI THÁNG 11 NĂM 2022 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA CUỐI THÁNG 11 NĂM 2022 

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 11 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 11 năm 2022: Dự án căn hộ Bcons Sala đã tiến hành cất nóc, hiện tại vẫn đang vượt tiến độ xây dựng đề ra.

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA THÁNG 11 NĂM 2022 ( Update )

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA – LỄ CẤT NÓC

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Ban Lãnh Đạo Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Ban Lãnh Đạo Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Ban Lãnh Đạo Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Ban Lãnh Đạo Bcons Tham Dự