Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 02 Năm 2023

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala hiện đang được xây dựng đến đâu? Có đảm bảo nhu cầu của khách hàng hay không? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng sẽ được Keen Land cập nhật thường xuyên và liên tục tại danh mục Tiến độ Bcons Sala. Cùng đội ngũ Keen Land tìm hiểu tiến độ dự án căn hộ Bcons Sala tháng 02 năm 2023 đang ở giai đoạn nào nhé!

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CHUNG CƯ BCONS SALA ĐÔNG TÂN THÁNG 02 NĂM 2023

Tháng 02/2023 chung cư Bcons Đông Tân đang được đội ngũ thi công Bcons tô sơn phía bên ngoài và xây dựng trét tường bên trong. Dự kiến bàn giao nhà tháng 09/2023.

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

Hình ảnh Flycam tiến độ thi công dự án chung cư Bcons Sala tháng 02/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA ĐÔNG TÂN THÁNG 01 NĂM 2023

Tháng 1/2023 dự án Bcons Sala đã cất nóc. Bắt đầu chuyển qua giai đoạn hoàn thiện phần thô.

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Đông Tân Dĩ An tháng 01/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 12 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 12 năm 2022: Dự án căn hộ Bcons Sala đã hoàn thành cất nóc, hiện tại đã xây dựng hoàn thiện đến tầng 26, dự án vẫn đang vượt tiến độ xây dựng đề ra ban đầu.

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA CUỐI THÁNG 12 NĂM 2022 

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 11 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 11 năm 2022: Dự án căn hộ Bcons Sala đã hoàn thành cất nóc, hiện tại đã xây dựng hoàn thiện đến tầng 24, dự án vẫn đang vượt tiến độ xây dựng đề ra ban đầu.

VIDEO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA CUỐI THÁNG 11 NĂM 2022 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA CUỐI THÁNG 11 NĂM 2022 

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 11 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 11 năm 2022: Dự án căn hộ Bcons Sala đã tiến hành cất nóc, hiện tại vẫn đang vượt tiến độ xây dựng đề ra.

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA THÁNG 11 NĂM 2022 ( Update )

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA – LỄ CẤT NÓC

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Ban Lãnh Đạo Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Ban Lãnh Đạo Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Ban Lãnh Đạo Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Ban Lãnh Đạo Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 10 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 10 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 29 và hoàn thiện xây tường tầng 21, tầng 22.

VIDEO FLYCAM TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA 15 THÁNG 10 NĂM 2022

Video flycam tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala 15 tháng 10 năm 2022 được thực hiện bởi team Mua Căn Hộ – một thành viên đội ngũ KeenLand. Mời mọi người xem để cảm nhận rõ hơn về tiến độ dự án Bcons Sala Dĩ an.

Video Flycam Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA 15 THÁNG 10 NĂM 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

VIDEO FLYCAM TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA 02 THÁNG 10 NĂM 2022

Video flycam tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 10 năm 2022 được thực hiện bởi team Mua Căn Hộ – một thành viên đội ngũ KeenLand. Mời mọi người xem để cảm nhận rõ hơn về tiến độ dự án Bcons Sala Dĩ an.

Video Flycam Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Đầu Tháng 10

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS SALA 02 THÁNG 10 NĂM 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tầng 27 Dự Án Bcons Sala Đang Chuẩn Bị Công Tác Đổ Bê Tông

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA 12 THÁNG 9 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 09 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 25 và hoàn thiện xây tường tầng 16, tầng 17.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA 01 THÁNG 9 NĂM 2022

Đội ngũ Keen Land gửi đến Quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala qua flycam để các anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về tiến độ xây dựng thần tốc của Bcons nói chung và Bcons Sala nói riêng!

Video flycam Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 09 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 23 và hoàn thiện xây tường tầng 14, tầng 15.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA 18 THÁNG 8 NĂM 2022

Đội ngũ Keen Land gửi đến Quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala qua flycam để các anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về tốc độ xây dựng thần tốc của chủ đầu tư Bcons!

Video flycam Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 08 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 21 và hoàn thiện xây tường tầng 11.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 18 Tháng 08 Năm 2022

Veiw dự án nhìn về Trung tâm thành phố Dĩ An

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 18 Tháng 08 Năm 2022

Veiw dự án nhìn về Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 18 Tháng 08 Năm 2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala 18 tháng 08 năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 18 Tháng 08 Năm 2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala 18 tháng 08 năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 18 Tháng 08 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala 18 tháng 08 năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 18 Tháng 08 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala 18 tháng 08 năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA 03 THÁNG 8 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 08 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 20 và hoàn thiện xây tường tầng 10.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 08 Năm 2022

View dự án nhìn về Trung tâm thành phố Dĩ An

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 08 Năm 2022

View dự án nhìn khu dân cư hiện hữu Thành phố Dĩ An

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 08 Năm 2022

View dự án nhìn về Thành phố Hồ Chí Minh

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 08 Năm 2022

View dự án nhìn về Thành phố Hồ Chí Minh

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 08 Năm 2022

View dự án nhìn về Thành phố Hồ Chí Minh

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 08 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 08 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 08 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 08 Năm 2022 nhìn từ trên cao

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 7 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 07 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 15 và hoàn thiện xây tường tầng 6.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công sàn tầng 15

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Công nhân hoạt động liên tục 24/7

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến độ Bcons Sala nhìn từ trên cao

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Công nhân đang thi công tường vách Bcons Sala

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 6 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 06 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 11 và hoàn thiện xây tường tầng 2.

tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala Bình Dương

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương

tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala Bình Dương

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Bình Dương

tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala Bình Dương

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Nhìn từ trên cao

tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala Bình Dương

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Bình Dương

tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala Bình Dương

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Salaa Bình Dương

tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala Bình Dương

Họp triển khai tiến độ & an toàn lao động đầu tuần

tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala Bình Dương

Ban chỉ huy triển khai tiến độ xây dựng  Bcons Sala

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS SALA THÁNG 5 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 05 năm 2022 đã hoàn thiện xong phần móng, đang chuẩn bị lên sàn tầng 02.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công dự án Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Salanhìn từ trên cao

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS SALA THÁNG 3 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 03 năm 2022 đã hoàn thiện xong phần móng, đang chuẩn bị lên sàn tầng 02.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS SALA THÁNG 2 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 2 năm 2022 đang thi công cốt thép vách, lõi tầng 1->2. Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 02 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 02 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 02 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 02 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 1 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 1 năm 2022 gần hoàn thiện xong phần móng, đang chuẩn bị lên sàn tầng 01.
 • Thời gian ký HĐMB dự án Bcons Sala dự kiến ngày 15 – 25 tháng 01/2022.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala nhìn từ cổng chính

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala nhìn từ trên cao

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala

Tiến độ xây dựng Bcons Sala nhìn từ đường Phan Bội Châu

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala

Tiến độ dự án Bcons Sala nhìn từ đường DT747B

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala

Tiến độ dự án Bcons Sala nhìn trên cao

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala tháng 1 năm 2022

Bcons Sala là dự án căn hộ thứ 7 mang thương hiệu chủ đầu tư Bcons. Các căn hộ Bcons nổi bật với thiết kế tối ưu công năng 2 PN với diện tích chủ đạo 45 – 51 – 56 – 62 m2. Đặc biệt tại Bcons Sala khách hàng có thể sử dụng đòn bẩy tài chính chỉ với 225 triệu ( 15% giá trị căn hộ) khi ký HĐMB, phần còn lại được hỗ trợ vay với lãi suất 0% đến khi nhận nhà.

Có thể nói đây là một chính sách cực kỳ hấp dẫn cho khách hàng đầu tư tích luỹ tài sản hoặc khách hàng đang có nhu cầu sở hữu nhà.

Xem thêm chi tiết: Căn hộ Bcons Sala

KÝ GỬI MUA BÁN BCONS SALA ĐÔNG TÂN

Sàn giao dịch bất động sản Keen Land có nhận mua bán, ký gửi, cho thuê căn hộ, Officetel, căn hộ Thương Mại Dịch Vụ, Shophouse dự án chung cư Bình Dương. Quý Khách hàng cần hỗ trợ thông tin về mua bán, ký gửi, cho thuê Bcons Sala Bình Dương vui lòng liên hệ qua Điện thoại, Message, Viber, Zalo hoặc Wechat qua số điện thoại 0949 893 893

Quý Khách hàng cần hỗ trợ mua bán lại, ký gửi căn hộ Bcons Sala Bình Dương vui lòng nhắn thông tin mã căn hộ Bcons Sala Bình Dương qua Zalo/Viber qua số điện thoại 0949 893 893 với nội dung như sau:

   • Bán/ cho thuê căn hộ Bcons Sala Bình Dương Mã căn hộ: …. ( Block …. – Tầng….. – căn số ……)
   • Diện tích xây dựng: …….m2
   • Giá bán gồm VAT + Phí bảo trì trên hợp đồng: ….. vnđ
   • Lợi nhuận muốn thu về ( sau khi trừ các chi phí: phí môi giới, công chứng, thuế….): …. vnđ
   • Tiến độ thanh toán trên hợp đồng: ……………. ( Anh/chị vui lòng chụp tiến độ thanh toán trên hợp đồng của mình để chúng tôi biết tiến độ thanh toán còn lại trên hợp đồng)
   • Họ tên & SĐT liên hệ: …….

Hoặc đăng ký ký gửi bán/cho thuê tại đây

CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ BCONS SALA BÌNH DƯƠNG

(Phone, iMessage, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

Rate this post