Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park Tháng 08/2021

Tiến độ xây dựng The Standard Central Park tháng 8 năm 2021 hiện đang được xây dựng đến đâu? Có đảm bảo nhu cầu của khách hàng hay không? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được Keen Land cập nhật thường xuyên và liên tục tại danh mục Tiến độ The Standard Central Park. Cùng đội ngũ Keen Land tìm hiểu tiến độ dự án căn hộ The Standard Central Park tháng 8 năm 2021 đang ở giai đoạn nào nhé!

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THE STANDARD CENTRAL PARK THÁNG 8 NĂM 2021

Tháng 08/2021, cả nước Việt Nam bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng bởi đại dịch Covid. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn cố gắng duy trì tiến độ xây dựng để đảm bảo bàn giao nhà cho cư dân The Standard Central Park đúng thời hạn.

Cùng đội ngũ Keen Land cập nhập hình ảnh tiến độ xây dựng dự án The Standard Central Park tháng 8 năm 2021 nhé!

Một số hình ảnh tại công trường xây dựng dự án Standard Central Park:

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_28

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_33

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_32

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_31

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_30

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_29

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THE STANDARD CENTRAL PARK THÁNG 7 NĂM 2021

 

Một số hình ảnh tại công trường xây dựng dự án Standard Central Park:

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_21

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_27

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_26

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_25

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_24

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_23

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_22

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THE STANDARD CENTRAL PARK THÁNG 6 NĂM 2021

 

Một số hình ảnh tại công trường xây dựng dự án Standard Central Park:

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_17

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_20

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_19

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_18

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THE STANDARD CENTRAL PARK THÁNG 5 NĂM 2021

 

Một số hình ảnh tại công trường xây dựng dự án Standard Central Park:

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_13

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_16

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_15

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_14

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THE STANDARD CENTRAL PARK THÁNG 4 NĂM 2021

 

Một số hình ảnh tại công trường xây dựng dự án Standard Central Park:

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_7

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_12

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_11

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_10

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_9

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_8

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THE STANDARD CENTRAL PARK THÁNG 3 NĂM 2021

 

Một số hình ảnh tại công trường xây dựng dự án Standard Central Park:

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_2

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_3

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park_4

Tiến Độ Xây Dựng The Standard Central Park