Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Ricca Quận 9 Tháng 10

Đội ngũ Keen Land thân gửi đến quý khách hàng hình ảnh Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Ricca Quận 9 update tháng 10/2021 từ Chủ đầu tư Minh Thông.

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Góc nhìn dự án Ricca Quận 9 từ đường Gò Cát

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Công trường phía trước dự án Ricca quận 9

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Tiến độ thi công phía trước tại dự án Ricca Quận 9

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Hình ảnh phía trước công trước công trường

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Mặt trước dự án Ricca đã được thi công

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Góc nhìn dự án Ricca từ trên cao

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Công trình được hoàn thiện 80%

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Tiến độ xây dựng dự án Ricca hoàn thiện 90%

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Tiến độ xây dựng dự án Ricca tháng 10 gần hoàn thiện

Tiến độ xây dựng dự án Ricca Quận 9 tháng 10

Tiến độ xây dựng dự án Ricca hoạn thiện mặt ngoài 100% 

Rate this post