Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ D’lusso Quận 2 Tháng 10/2021

Đội ngũ KeenLand thân gửi tới khách hàng dự án Căn Hộ D’Lusso quận 2 tháng 10/2021

Video Flycam tiến độ xây dựng căn hộ D’lusso Quận 2

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D'Lusso quận 2 tháng 10/2201

Góc nhìn dự án Căn Hộ D’Lusso quận 2 từ xa

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D'Lusso quận 2 tháng 10/2201

Góc nhìn Căn Hộ D’Lusso quận 2 từ trên cao

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D'Lusso quận 2 tháng 10/2201

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D’Lusso quận 2 tháng 10/2201

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D'Lusso quận 2 tháng 10/2201

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D’Lussa nhìn gần

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D'Lusso quận 2 tháng 10/2201

Công trình xây dựng Căn Hộ D’Lusso quận 2

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D'Lusso quận 2 tháng 10/2201

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D’Lusso quận 2

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D'Lusso quận 2 tháng 10/2201

Tiến độ xây dựng Căn Hộ Ricca hoàn thiện 70%

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D'Lusso quận 2 tháng 10/2201

Góc nhìn từ bên trong căn hộ D’lussa quận 2

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D'Lusso quận 2 tháng 10/2201

Tiến độ xây dựng dự án Căn Hộ D’Lusso gần hoàn thiện

Tiến độ xây dựng Căn Hộ D'Lusso quận 2 tháng 10/2201

Góc nhìn thực tế căn hộ chuẩn bị bàn giao

5/5 - (1 bình chọn)