MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA ĐẤT MỚI NHẤT

Khi bạn có nhu cầu mua đất thì việc làm hợp đồng đặt cọc mua đất rất quan trọng. Vì đất là một trong những loại hình bất động sản có giá trị lớn, nên khi thực hiện giao dịch bạn cần phải lưu ý. Nhờ có hợp đồng này sẽ giúp thỏa thuận một cách thuận lợi giữa hai bên. Hãy cùng đội ngũ sàn Bất động sản Keen Land đọc hết bài viết dưới đây để tìm được mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất phù hợp cho mình nhé!

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA ĐẤT LÀ GÌ?

Khái niệm

Hợp đồng đặt cọc mua đất là một loại hợp đồng chuyên dụng, được sử dụng khi thực hiện giao dịch mua bán đất đai.

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất

Hợp đồng đặt cọc mua đất là hợp đồng khi thực hiện giao dịch mua bán, đất

Theo điều 328 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Đặt cọc là hình thức bên nhận đặt cọc nhận một khoản tiền hoặc tài sản đặt cọc như: kim khí quý, đá quý, các vật có giá trị khác… của bên đặt cọc trong một thời hạn để bảo đảm giao kết, thực hiện hợp đồng được diễn ra”. Hợp đồng mua bán đất sẽ không xảy ra nếu trong trường hợp hợp đồng mua bán đất không được diễn ra vì những nguyên nhân sau:

 • Bên nhận đặt cọc từ chối ký hợp đồng
 • Bên đặt cọc từ chối ký hợp đồng

Quyền và nghĩa vụ của 2 bên

 • Bên đặt cọc phải có quyền và nghĩa vụ dưới đây:
  • Thanh toán cho bên nhận đặt cọc tiền đặt cọc hay tài sản đặt cọc.
  • Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu tài sản đặt cọc cho bên nhận đặt cọc theo quy định của pháp luật.
  • Nghĩa vụ của bên đặt cọc là có quyền yêu cầu bên nhận đặt cọc ngừng việc sử dụng tài sản đặt cọc nếu do sử dụng mà tài sản có nguy cơ bị mất giá trị, giảm sút giá trị.
 • Bên nhận đặt cọc có quyền và nghĩa vụ:
  • Bảo quản, giữ gìn tài sản đặt cọc, không được khai thác, sử dụng tài sản đó
  • Không được xác lập giao dịch đối với tài sản đặt cọc trừ trường hợp bên đặt cọc, bên ký cược đồng ý.

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN ĐẤT ĐƠN GIẢN

Nội dung hợp đồng đặt cọc mua đất

Trong một hợp đồng đặt cọc mua bán đất thường có những nội dung cơ bản như sau:

 • Tên hợp đồng
 • Thông tin các chủ thể tham gia hợp đồng
 • Phương thức giải quyết tranh chấp
 • Cam kết chung
 • Thông tin mảnh đất
 • Giá bán, phương thức thanh toán (tiền mặt hay chuyển khoản)
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất mới nhất

Điều khoản

Các điều khoản trong giấy đặt cọc mua đất bao gồm:

 • Thông tin cơ bản của bên bán và bên mua: họ và tên, năm sinh, chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại,…
 • Các đợt thanh toán tiền tiếp theo, phương thức thanh toán cũng cần được xem xét kỹ lưỡng.
 • Nếu có bất cứ đều phạt gì thì phải bồi thường thiệt hại.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng khi có sự cố gì xảy ra.
 • Thông tin mảnh đất: Diện tích, vị trí, tình trạng sử dụng, những thông tin liên quan khác.
 • Cần kiểm tra xem số tiền đặt cọc cũng như thời gian đặt cọc cụ thể.
 • Thời gian hai bên thực hiện giấy tờ thủ tục pháp lý ra làm sao, cũng như có bất cập gì khác trong việc ký hợp đồng.
 • Hai bên ký nhận, kết thúc giai đoạn đặt cọc để chuyển qua giai đoạn ký kết giấy mua bán đất.

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA ĐẤT CÓ CẦN THIẾT?

Giá trị đất khá cao chính vì vậy việc lập hợp đồng đặt cọc cực kỳ quan trọng. Việc thỏa thuận bằng miệng sẽ không đầy đủ tính thiết thực và sẽ không được pháp luật bảo vệ nếu hai bên xảy ra tranh chấp. Cần phải có hợp đồng đặt cọc mua đất rõ ràng để tăng tính minh bạch trong giao dịch..

Hợp đồng đặt cọc mua đất

Hợp đồng đặt cọc mua bán đất cực kỳ quan trọng

Trước khi ký kết vào Hợp đồng đặt cọc mua đất chúng ta cần phải xem lại tất cả những thông tin trên hợp đồng đặt cọc, những thỏa thuận và giấy tờ liên quan. Nhưng có 2 lưu ý mà chúng ta cần phải để ý:

Hợp đồng đặt cọc mua đất có thể bị vô hiệu

 • Chủ thể phải tự nguyện tham gia vào giao dịch dân sự này.
 • Mục đích cùng nội dung của giao dịch dân sự phải tuân thủ không được vi phạm các điều cấm của pháp luật và không được trái với đạo đức xã hội.
 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự cùng năng lực hành vi dân sự, phù hợp với hoạt động giao dịch dân sự được thành lập.

Khi điền giấy biên nhận tiền đặt cọc

 • Giấy biên nhận tiền đặt cọc là căn cứ để xác định hợp đồng đặt cọc mua đất có hiệu lực.
 • Giấy biên nhận tiền phải thể hiện rõ thông tin cá nhân của hai bên, thông tin về mảnh đất, số tiền,…

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA ĐẤT ĐƠN GIẢN NHẤT HIỆN NAY

Sau đây các bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản do KeenLand tổng hợp và biên soạn lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………….…………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..…….

CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………………………………………… Năm sinh:………………………………………….

CMND số: ………………………….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ….. tháng …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

 1. a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;
 2. b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;
 3. c) Các thỏa thuận khác …

4.2. Bên A có các quyền sau đây:

 1. a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);
 2. b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);
 3. c) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

 1. a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);
 2. b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);
 3. c) Các thỏa thuận khác …

5.2. Bên B có các quyền sau đây:

 1. a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).
 2. b) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

7.1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

7.3. Các cam đoan khác…

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                           BÊN A                                                                 BÊN B

           (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                     (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KEEN LAND

Hotline 24/7: 0949.893.893

(Phone, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

  Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'

  4.5/5 - (2 bình chọn)