Mẫu Giấy Ủy Quyền Sử Dụng Đất Chuẩn Được Cập Nhật 2023

Như mọi người cũng biết Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là một văn bản rất quan trọng cũng như cần thiết để chứng nhận rằng chủ sở hữu muốn ủy quyền sử dụng cho cá nhân hoặc một tổ chức đại diện mình được phép sử dụng mảnh đất nào đó. Vậy bạn đã biết được những thông tin cần có trong giấy ủy quyền sử dụng đất và cách viết giấy ủy quyền sử dụng đất như thế nào hay chưa? Nếu chưa thì dưới đây là bài viết về vấn đề này, hãy cùng đội ngũ Keen Land dõi theo để hiểu rõ hơn nhé!

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GÌ?

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là loại văn bản quan trọng được sử dụng khi chủ sở hữu muốn ủy quyền sử dụng hợp pháp cho các cá nhân hoặc công ty, tổ chức thay mình sử dụng đất. Có một số lý do khiến người chủ sở hữu không tự đứng ra làm thủ tục liên quan đến đất đai mà phải ủy quyền lại cho người thân hoặc bạn bè,…đứng ra làm các thủ tục giấy tờ liên quan đến đất. Đó là lý do phải sử dụng mẫu đơn ủy quyền đất.

mau-giay-uy-quyen-su-dung-dat

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Năm 2021 các mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất hay mẫu giấy ủy quyền bán đất đều khá đơn giản, tuy nhiên các nội dung có trong mẫu giấy ủy quyền nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được trình bày một cách chính xác, cụ thể cũng như chi tiết nhất. Bạn cần biết giấy ủy quyền sử dụng đất còn phải được công chứng tại những cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp giữa hai bên, tránh những tranh chấp không đáng có về sau.  

Ý nghĩa pháp luật về ủy quyền sử dụng đất

Dựa theo Điều 581, Bộ luật Dân sự 2005, Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên sử dụng đất và ủy quyền đất. Và bên ủy quyền phải trả một khoản phí để thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định còn bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc mà bên ủy quyền bàn giao. 

mau-giay-uy-quyen-su-dung-dat

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Mẫu giấy ủy quyền được công nhận bởi pháp luật. Và Giấy ủy quyền có chức năng, giá trị tương đương hợp đồng ủy quyền. 

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Giấy ủy quyền sử dụng đất được thành lập khi hai bên có nhu cầu chuyển nhượng đất đai từ chủ sở hữu này sang chủ sử hữu khác. Đây là loại giấy rất quan trọng chính vì thế trước khi tiến hành đặt bút ký giấy cả bên ủy quyền và bên người nhận ủy quyền đều phải lưu ý xem xét kỹ các thông tin đã chuẩn xác chưa cũng như xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ kèm theo của mình.

Để không có những thắc mắc hay rủi ro đáng tiếc về sau này, khách hàng có tìm đến sự tư vấn thông qua luật sư. Một trong những điều bạn nên lưu tâm trong cách viết đơn ủy quyền sử dụng đất là xác định rõ các điều kiện phát sinh khi một trong các bên muốn xin chấm dứt sớm hợp đồng. Ngoài ra, khách hàng cũng được khuyến nghị là không nên cầu thả, mà nên chú ý mang theo các loại giấy tờ cần thiết để tránh mất thời gian.

Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể tải xuống các phiên bản mẫu mới nhất trong mục lục mẫu đơn ủy quyền sử dụng đất trên mạng, sau đó bạn có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất viết tay hoặc đánh máy đều được. Với các loại đất mang tính đặc hữu, thì mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ có một số khác biệt. Bên cạnh ủy quyền sử dụng đất, còn có cách viết đơn ủy quyền sử dụng đất hay cách viết mẫu đơn ủy quyền bán đất hay đơn xin uỷ quyền sử dụng đất cũng đều có tương tự, các bạn có thể tham khảo thêm. 

mau-giay-uy-quyen-su-dung-dat

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN LÀM SỔ ĐỎ, CẤP SỔ ĐỎ, MUA BÁN ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8  năm 2014, chúng tôi gồm có:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Nguyễn Văn A

Ngày sinh: 20/10/1993

Chứng minh nhân dân số: 876543210

Do Công an thành phố hà Nội              Cấp ngày: 1/2/2010

Chức danh: Chủ hộ gia đình

Địa chỉ thường trú: 50 Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị B

Ngày sinh: 11/3/1993

Chứng minh nhân dân số: 012345678

Do Công an thành phố hà Nội              Cấp ngày: 1/2/2010

Chỗ ở hiện tại: 150 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Nằm trong phạm vi cho phép mà bên B thực hiện nghĩa vụ nhân danh bên A ủy quyền: được quyền nhân danh bên A tham gia vào các giao dịch chuyển nhượng, mua bán.

Điều 2: Thời gian ủy quyền:   từ ngày                  đến ngày(nếu có)

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 2. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
 3. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;
 4. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.
 5. Bên A có các quyền sau đây:
 6. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;
 7. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;
 8. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B

1.Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

 1. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
 2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
 3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;
 4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

 1. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;
 2. Bên B có các quyền sau đây:
 3. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;
 4. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.

Điều 5: Nộp tiền lệ phí công chứng 

Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do bên ………… chịu trách nhiệm nộp.

Điều 7: Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 3. Các cam đoan khác….
 4. Cam kết:

 – Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

 – Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.

– Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 8 năm 2023,

Bên ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN A

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ B

Trên đây, Keen Land đã gửi đến bạn mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất đai mới nhất hiện nay. Hy vọng sẽ giúp bạn không còn băn khoăn trong việc tạo lập văn bản, cũng như giúp bạn tiết kiệm được thời gian của mình hiệu quả hơn. Đừng quên quan tâm theo dõi Keen Land thường xuyên để cập nhật tin tức, thông tin pháp lý liên quan đến các vấn đề nhà đất khác nhé.

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KEEN LAND

Hotline 24/7: 0949.893.893

(Phone, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

  Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'

  5/5 - (1 bình chọn)