Cơ Sở Hạ Tầng Là Gì? Đặc Điểm Và Phân Loại Đầy Đủ Về Cơ Sở Hạ Tầng

Bạn có thể hiểu cơ sở hạ tầng là toàn bộ những điều kiện về mặt kỹ thuật, vật chất,…xuất hiện cũng như tồn tại trong xã hội giống như môi trường nhằm mục đích phục vụ những hoạt động sản xuất, đời sống của con người. Vậy cơ sở hạ tầng là gì? Hãy cùng đội ngũ sàn bất động sản Keen Land tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm cơ sở hạ tầng là gì ngay dưới bài viết dưới đây.

CƠ SỞ HẠ TẦNG LÀ GÌ?

Cơ sở hạ tầng là thuật ngữ để chỉ những bộ phận kết cấu, cũng như nền tảng cho việc phát triển kinh tế. Khi bạn xét trên phương diện hình thái, cơ sở hạ tầng có thể hiểu là những tài sản hữu hình như: Các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, lao động tri thức, tài sản hữu hình… Dựa trên các cơ sở có sẵn đầy đủ một số hoạt động văn hóa, xã hội, kinh tế luôn có xu hướng phát triển cũng như duy trì theo chiều hướng tích cực mới nhất.

Cơ sở hạ tầng là gì

Cơ sở hạ tầng là gì?

Khi xét trên phương diện đầu tư thì cơ sở hạ tầng Việt Nam được xem là sản phẩm cũng như kết quả của cả quá trình đầu tư được gom lại qua nhiều thế hệ. Cơ sở hạ tầng được xem là bộ phận có giá trị cũng như tiết kiệm cho quốc giá, đáp ứng mọi yêu cầu cũng như mục tiêu phát triển trên mọi mặt của đất nước. 

Còn khi xét trên phương diện kinh tế hàng hóa thì cơ sở hạ tầng là một loại hàng hóa liên kết công cộng, với mục đích phục vụ cho các lợi ích trên toàn xã hội hiện nay.

Cơ sở hạ tầng là gì

Cơ sở hạ tầng là gì?

Qua những khái niệm như trên, bạn có thể hiểu đơn giản như sau: Cơ sở hạ tầng là điều kiện về vật chất, kỹ thuật, thiết chế xã hội… tất cả được trang bị với mục đích phục vụ các hoạt động sản xuất cũng như đời sống cho con người, cơ sở vật chất này vừa có yếu tố phi vật chất và vật chất, đây cũng là sản phẩm của quá trình đầu tư để làm nền tảng cho sự phát triển của toàn xã hội.

PHÂN LOẠI CÁC CƠ SỞ HẠ TẦNG

Tùy theo mỗi tiêu chí khác nhau mà cơ sở hạ tầng được cập nhật và phân ra thành nhiều loại, dưới đây là những phân tích bạn cùng dõi theo:

Cơ sở hạ tầng là gì

Cơ sở hạ tầng là gì?

 • Theo lĩnh vực kinh tế, xã hội:
  • Theo lĩnh vực kinh tế thì đây là một bộ phận thuộc những ngành phục vụ cho quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm hoặc tiếp tục quá trình sản xuất trong lưu thông hàng hóa. Bao gồm: Hệ thống đường xá, thủy lợi, cấp thoát nước, giao thông vận tải, sân bay, bến cảng…vv.
  • Cơ sở hạ tầng xã hội là bộ phận thuộc lĩnh vực đảm bảo những điều kiện chung cho hoạt động văn hóa, xã hội, thực trạng đời sống của con người chặt chẽ với các ngành xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, các công trình công cộng.
  • Cơ sở hạ tầng môi trường là bộ phận thuộc các lĩnh vực những gì phục vụ cho việc giữ gìn, bảo vệ, cải tạo môi trường sống, ví dụ như một số công trình dưới đây: Công trình bảo vệ đất, chống thiên tai, hệ thống xử lý chất thải công nghiệp,  rừng, biển…
  • Cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng là một bộ phận đảm bảo những điều kiện vật chất kỹ thuật chung cho lĩnh vực này gồm: Bảo quản vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, khí tài,…
 • Theo vùng lãnh thổ, đồng bộ khu vực dân cư: Được phần làm các loại thuộc mục lục như: Cơ sở hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng kinh tế biển, cơ sở hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng đồng bằng…
 • Theo các ngành kinh tế quốc dân: Được phân theo các lĩnh vực như: Bưu chính, năng lượng,  giao thông vận tải, xây dựng, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội…
 • Theo cấp quản lý:
  • Do trung ương quản lý bao gồm đường quốc lộ, đường sắt, sân bay, bến cảng,…
  • Do địa phương quản lý gồm: Cơ sở giáo dục, y tế, cầu đường, kênh rạch văn hóa…vv.
 • Theo tính chất, đặc điểm:
  • Cơ sở hạ tầng mang hình thái vật chất gồm: Giao thông,  cơ sở quốc phòng an ninh, điện, kênh rạch, trường học, công trình y tế,…
  • Cơ sở hạ tầng mang hình thái phi vật chất bao gồm các yếu tố đến điều kiện, môi trường phục vụ cho các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội.

Cơ sở hạ tầng là gì

Cơ sở hạ tầng là gì?

Từ việc phân loại cơ sở hạ tầng trên các tiêu chí khác nhau thành các loại hình khác nhau sẽ giúp cho việc phân cấp quản lý, cũng như đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng các loại cơ sở hạ tầng phù hợp với những nhu cầu thực tế tốt nhất.

KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

Khái niệm kiến trúc thượng tầng dùng để chỉ toàn bộ hệ thống kết cấu các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị – Xã hội tương ứng, được hình thành trên một cơ sở hạ tầng kinh tế nhất định.

Cơ sở hạ tầng là gì

Cơ sở hạ tầng là gì?

Kết cấu chung của kiến trúc thượng tầng bao gồm: Một kết cấu phức tạp, có thể được phân tích từ những giác độ khác nhau, từ đó cho thấy mối quan hệ đan xen cũng như chi phối lẫn nhau của chúng. 

Kiến trúc thượng tầng bao gồm: Hệ thống các hình thái ý thức xã hội và các thiết chế chính trị – xã hội tương ứng của chúng.

Trong xã hội, đặc biệt là trong xã hội hiện đại, hình thái ý thức chính trị và pháp quyền cùng hệ thống thiết chế, tổ chức chính đảng và nhà nước là hai thiết chế, tổ chức quan trọng nhất trong hệ thống kiến trúc thượng tầng của xã hội. Về danh nghĩa, nhà nước là hệ thống tổ chức đại biểu cho quyền lực chung của xã hội để quản lý, điều khiển mọi hoạt động của xã hội và công dân, thực hiện chức năng chính trị và chức năng xã hội cùng chức năng đối nội và đối ngoại của quốc gia.

Cơ sở hạ tầng là gì

Cơ sở hạ tầng là gì?

Về thực chất, bất cứ nhà nước nào cũng là công cụ quyền lực thực hiện chuyên chính giai cấp của giai Cấp thống trị, tức giai cấp nắm giữ được những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, nó chính là chủ thể thực sự của quyền lực nhà nước.

VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỐI VỚI KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Và yếu tố cơ sở hạ tầng giữ vai trò quyết định đối với kiến trúc thượng tầng. 

Cơ sở hạ tầng là gì

Cơ sở hạ tầng là gì?

 • Cơ sở hạ tầng sẽ sinh ra kiến trúc thượng tầng tương ứng, kiến trúc thượng tầng nhất định phải phản ánh một cơ sở hạ tầng cụ thể. 
 • Cơ sở hạ tầng có vai trò quyết định đến kiến trúc thượng tầng về mặt tính chất, nội dung và kết cấu.
 • Khi cơ sở hạ tầng có những biến đối căn bản thì kiến trúc thượng tầng cũng sẽ thay đổi theo. 

Qua những ý nêu trên có thể thấy được vai trò quyết định sâu sắc của cơ sở hạ tầng lên kiến trúc thượng tầng. Vì thế mà khi bạn có ý định thay đổi cũng như cải tạo kiến trúc thượng tầng bạn phải suy xét từ cơ sở hạ tầng, vì đây là yếu tố gốc rễ của vấn đề và là nền tảng cho mọi sự thay đổi. 

Trên đây là những thông tin chi tiết về khái niệm cơ sở hạ tầng là gì? Cũng như những vấn đề liên quan, nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào chưa rõ cũng như cần tư vấn đầu tư bất động sản hãy liên hệ với Keen Land chúng tôi để được giải đáp những thắc mắc một cách chi tiết nhất.

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KEEN LAND

Hotline 24/7: 0949.893.893

(Phone, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

  Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'

  Rate this post