Tag Archives: Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Precia Quận 2

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG PRECIA QUẬN 2 THÁNG 11 20/11/202020/11/2020 TIẾN ĐỘ Tiến độ xây dựng Precia Quận 2 tháng 11 đặt trong bối cảnh hiện nay, chủ đầu tư đang không ngừng nghỉ triển khai thi công để kịp...  xem chi tiết

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PRECIA QUẬN 2 THÁNG 10 28/10/202028/10/2020 TIẾN ĐỘ Tiến độ dự án Precia Quận 2 tháng 10 được cập nhập từ Chủ đầu tư Minh Thông. Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Precia Quận 2 Tháng 08/2020 21/08/202021/08/2020 TIẾN ĐỘ Tiến độ xây dựng dự án Precia Quận 2 cập nhật tháng 08/2020 từ Chủ đầu tư Minh Thông. Thông tin chi tiết về...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Precia Quận 2 Tháng 03/2020 06/04/202006/04/2020 TIẾN ĐỘ Tiến độ xây dựng dự án Precia Quận 2 sẽ được chúng tôi cập nhật tháng 03/2020 từ Chủ đầu tư. Thông tin chi...  xem chi tiết